ND – Politiek

Politiek RSS feed

Politiek

DEN HAAG - Defensie erkent voor het eerst aansprakelijkheid voor het ziek worden van militairen die onder meer hebben gewerkt met de kankerverwekkende stof chroom VI.
Posted: September 30, 2014, 9:00 am
DEN HAAG - Een Kamermeerderheid wil dat er een mogelijkheid blijft voor ouders om thuis onderwijs te geven. In het debat over de onderwijsvrijheid ging het verder lang over een acceptatieplicht voor scholen.
Posted: September 29, 2014, 5:41 pm
DEN HAAG - Peter Schalk wordt lijsttrekker voor de SGP bij de Eerste Kamer-verkiezingen in mei volgend jaar. Het hoofdbestuur heeft hem benoemd, na voordracht van een selectiecommissie. Dat heeft de SGP maandag bekendgemaakt.
Posted: September 29, 2014, 5:04 pm
DEN HAAG - GroenLinks was niet meteen voor de inzet van Nederlandse F-16’s. De fractie ging donderdag als laatste overstag.
Posted: September 27, 2014, 7:24 am
BARNEVELD - Vrijwel alle ChristenUnie-stemmers vinden dat hun partij rooms-katholieken welkom moet heten binnen de partij. Slechts 4 procent van de ruim duizend kiezers die deelnamen aan een onderzoek van het Nederlands Dagblad heeft hier bezwaren tegen.
Posted: September 27, 2014, 6:42 am
BARNEVELD - Het voorstel om de Drie Formulieren van Eenheid uit de grondslag van de ChristenUnie te vervangen door de Apostolische Geloofsbelijdenis, kan rekenen op ruime steun van kiezers.
Posted: September 27, 2014, 6:41 am
DEN HAAG - De vliegramp met de MH17 in Oost-Oekraïne heeft het vertrouwen in de politiek een flinke duw omhoog gegeven.
Posted: September 26, 2014, 6:54 am
DEN HAAG - Nu de definitieve cijfers van het kinderpardon min of meer bekend zijn, verstomt het debat erover. Het lijkt erop dat het dossier langzaam gesloten wordt.
Posted: September 26, 2014, 6:43 am
DEN HAAG - Wat VVD-wetenschapper Fleur de Beaufort betreft, gaat de Nederlandse overheid een vaccinatieplicht instellen. Nu hebben ouders nog de vrijheid hun kinderen niet in te enten tegen ziekten als mazelen en polio. Vooral in reformatorische en antroposofische kring komt dit voor.
Posted: September 26, 2014, 6:36 am
DEN HAAG - Met de verkiezingen voor Provinciale Staten in aantocht, slaat D66 steeds harder op de oppositionele trom.
Posted: September 25, 2014, 6:00 pm
DEN HAAG - Het kabinet zegt geen taboes te hanteren bij de herziening van het belastingstelsel. Zolang die herziening maar bijdraagt aan 100.000 extra banen.
Posted: September 25, 2014, 6:00 pm
DEN HAAG - Het kabinet moet Royal Bank of Scotland (RBS) als huisbank van de overheid inruilen voor een meer duurzame bank.
Posted: September 25, 2014, 7:21 am
DEN BOSCH - Na vele jaren krijgt oud-premier Jan de Quay eindelijk zijn biografie. De geschiedschrijving deed hem tekort, vindt biograaf Cees Meijer.
Posted: September 25, 2014, 7:19 am
DEN HAAG - Het kabinet wil pas in 2015 kijken hoe jeugdzorg via christelijke instellingen als Eleos en De Hoop ook op langere termijn kan worden veiliggesteld.
Posted: September 25, 2014, 7:12 am
DEN HAAG - Nederland gaat meedoen in de strijd tegen de islamitische terreurorganisatie ISIS. Het kabinet zet zes F16’s, 250 militairen en 130 militaire trainers in. Wel mogen de vliegtuigen alleen actief zijn boven Irak, en niet boven Syrië.
Posted: September 25, 2014, 7:05 am
DEN HAAG - VVD en PvdA torpedeerden woensdag een debat over een Afghaanse tolk. Hiervoor moest wel even de parlementaire trukendoos open. Dat werkte, vooralsnog.
Posted: September 24, 2014, 6:14 pm
AMSTERDAM - De teloorgang van de christelijke politiek als machtsfactor is ‘heel erg spijtig’, want belangrijke inzichten uit de christelijke traditie zijn bij de liberalen en socialisten niet in goede handen.
Posted: September 24, 2014, 5:50 pm
De oppositie kreeg geen meter ruimte tijdens de algemene beschouwingen vorige week. De coalitie houdt de rijen hermetisch gesloten. Voor zolang het duurt.
Posted: September 24, 2014, 9:23 am
DEN HAAG - De PvdA wil het levensbeschouwelijk onderwijs op openbare basisscholen voor de toekomst veilig stellen. Juist de spanningen in de wereld laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen leren verdraagzaam te zijn, zegt PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma.
Posted: September 24, 2014, 8:56 am
DEN HAAG - De ChristenUnie wil dat het kabinet meer aandacht heeft voor het risico dat burgers grote schulden opbouwen.
Posted: September 24, 2014, 8:45 am
De ChristenUnie gaat mogelijk de grondslag wijzigen. De partij discussieert de komende tijd over een discussienota van het Wetenschappelijk Instituut, waarin wordt geopperd de Drie Formulieren van Eenheid te vervangen door de Apostolische Geloofsbelijdenis. Op die manier zullen ook evangelische en rooms-katholieke christenen zich helemaal thuisvoelen.
Posted: September 24, 2014, 8:19 am
DEN HAAG - De ChristenUnie krijgt mogelijk een nieuwe grondslag, die ook voor evangelischen en rooms-katholieken aanvaardbaar is. Die nieuwe grondslag zou het Apostolicum moeten bevatten, in plaats van de Drie Formulieren van Eenheid.
Posted: September 23, 2014, 3:20 am
DEN HAAG - Minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) besteedt nog dit jaar 100 miljoen euro extra aan noodhulp. Een deel hiervan gaat nu direct naar Nederlandse hulporganisaties.
Posted: September 20, 2014, 7:00 am
DEN HAAG - SP-fractievoorzitter Emile Roemer beleefde moeizame algemene politieke beschouwingen. Het ging bij de socialisten mis met de tegenbegroting.
Posted: September 19, 2014, 7:46 am
DEN HAAG - Het kabinet maakt volgend jaar veertig miljoen euro extra vrij om zo veel mogelijk mensen in de huishoudelijke hulp aan het werk te houden.
Posted: September 18, 2014, 7:16 pm