ND – Politiek

Politiek RSS feed

Politiek

Het woord van de dag (of eigenlijk nacht) was ‘contouren’, maar Diederik Samsom deed alsof hij niets had gehoord.
Posted: April 19, 2014, 8:38 am
DEN HAAG - De ChristenUnie wil dat de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking ‘substantieel verlaagd’ worden. Het kabinet wil daar vanaf dit jaar structureel 750 miljoen euro op bezuinigen.
Posted: April 18, 2014, 6:15 pm
DEN HAAG - De PvdA-staatssecretaris Sociale Zaken moet VVD-beleid uitvoeren – ‘grote grutjes’. Tussen die twee vuren in heeft ze toch haar weg weten te vinden.
Posted: April 18, 2014, 7:15 am
DEN HAAG - Het kabinet probeert met extra geld ‘meer zekerheid’ te bieden rond de hervorming van de langdurige zorg.
Posted: April 17, 2014, 6:10 pm
DEN HAAG - Israël schendt op grote schaal en stelselmatig de rechten van Palestijnse kinderen die door het leger worden gearresteerd. Zij worden wreed behandeld, en krijgen daardoor grote psychische problemen.
Posted: April 17, 2014, 6:10 pm
DEN HAAG - De ChristenUnie wil dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar een euthanasiezaak bij de Levenseindekliniek.
Posted: April 17, 2014, 4:22 pm
DEN HAAG - In de hoop Rusland af te schrikken en om solidariteit te tonen met de oostelijke lidstaten, voert de NAVO zijn militaire aanwezigheid langs de oostgrens van het bondgenootschap per direct op.
Posted: April 17, 2014, 7:08 am
DEN HAAG - ChristenUnie en SGP willen deze week geen akkoord sluiten over het inperken van de vrije artsenkeuze.
Posted: April 16, 2014, 8:36 pm
DEN HAAG - Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) doet geen onderzoek naar de rol van Turkije in de oorlog in Syrië.
Posted: April 16, 2014, 6:00 pm
DEN HAAG - Als een regionale toetsingscommissie oordeelt dat de betrokken artsen zorgvuldig hebben gehandeld in een euthanasiezaak, is geen beroep meer mogelijk. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) houdt daaraan vast, ‘om artsen rechtszekerheid te bieden’.
Posted: April 16, 2014, 9:07 am
DEN HAAG - Het opgestapte PVV-Kamerlid Joram van Klaveren vormt een fractie met Louis Bontes, ook een ex-PVV’er. Bij zijn afscheid van Geert Wilders blikt hij terug.
Posted: April 16, 2014, 8:11 am
DEN HAAG - Pas wanneer het CDA erin slaagt het ongemak in het omgaan met de christelijke traditie te overwinnen, heeft de partij weer toekomst. In een dinsdagavond gepresenteerde bundel, CDA ontleed. Over de betekenis van de C, D en A., schetst een drietal CDA'ers hoe het CDA weer een helder profiel kan krijgen.
Posted: April 15, 2014, 8:15 pm
DEN HAAG - Als een regionale toetsingscommissie oordeelt dat de betrokken artsen zorgvuldig hebben gehandeld in een euthanasiezaak, is geen beroep meer mogelijk. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) houdt daaraan vast, 'om artsen rechtszekerheid te bieden'.
Posted: April 15, 2014, 7:09 pm
DEN HAAG - Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) is niet van plan het kinderpardon alsnog te verruimen. 'We gaan niet de regels veranderen nu de regeling bijna volledig is uitgevoerd.'
Posted: April 15, 2014, 5:07 pm
DEN HAAG - Meer dan de helft van de aanvragen voor het kinderpardon is afgewezen. Van de 3280 aanvragers mogen er 1450 mensen – 675 kinderen en 775 gezinsleden – in Nederland blijven.
Posted: April 14, 2014, 7:03 pm
DEN HAAG - Geert Wilders verwijst op een smakeloze manier naar het lijdensevangelie, als hij schrijft over een ‘doornenkroon van leugens’.
Posted: April 14, 2014, 6:20 pm
DEN HAAG - Het CDA en de christelijke organisatie Jubilee Campaign halen donderdag de Turkse journalist Erkan Metin naar de Tweede Kamer. Hij doet onderzoek naar de betrokkenheid van Turkije bij de burgeroorlog in Syrië.
Posted: April 14, 2014, 6:17 pm
DEN HAAG - Politieke partijen verkeren in zwaar weer. Ze hebben steeds minder leden. De Raad voor het openbaar bestuur bezint zich op mogelijkheden partijen nieuw leven in te blazen.
Posted: April 14, 2014, 6:44 am
Weinig politieke dossiers zijn zo weerbarstig als het illegalenbeleid. Illegaal verblijf wordt toch niet strafbaar gesteld, maar daarmee zijn de problemen niet over. Nederland telt naar schatting zo’n honderdduizend illegalen, die ook willen wonen, eten, werken, soms zorg nodig hebben en – als ze kind zijn – hopelijk naar school gaan.
Posted: April 12, 2014, 6:12 am
PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug besteedde deze week maar weinig woorden aan het voorstel om de enkelefeitconstructie uit de Algemene wet gelijke behandeling te schrappen. De vijf partijen die het initiatief namen, stellen dat hierdoor de positie van met name homoseksuele docenten in het bijzonder onderwijs verbetert.
Posted: April 12, 2014, 6:12 am
DEN HAAG - Als het belastingsysteem op de schop gaat, staat ook de giftenaftrek ter discussie. ‘Die is goed bedoeld, maar ook iets wat niet echt in de belastingen past’, zegt VVD-Kamerlid Helma Neppérus.
Posted: April 11, 2014, 6:05 pm
DEN HAAG - Ook na het sneuvelen van de strafbaarstelling van illegaliteit botst de coalitie hard over het asielbeleid. Inzet is de opvang van illegalen die op straat belanden. De PvdA wil dat graag, de VVD (nu) voor geen geld.
Posted: April 11, 2014, 6:00 pm
DEN HAAG - Bij de SGP moeten ze nog een beetje wennen aan de hernieuwde samenwerking met de ChristenUnie in Europa. De afgelopen jaren trokken de partijen gescheiden op.
Posted: April 10, 2014, 6:35 pm
DEN HAAG - Illegale kopieën van muziek, films en boeken mogen per direct niet meer worden gedownload. Dat maakt het kabinet bekend, na een vonnis van het Europese Hof van Justitie.
Posted: April 10, 2014, 6:35 pm
DEN HAAG - Een klein aantal van de Nederlandse moslims die in Syrië meevechten, ontvangt toch studiefinanciering. Die zal worden stopgezet en teruggevorderd.
Posted: April 10, 2014, 9:55 am